Nörolojik ve Genetik Hastalıklar Derneği

Nörolojik ve Genetik Hastalıklar Derneği

İletişim

Derneğin Kuruluş Amacı

Nörolojik ve Genetik Hastalıklar derneği çocukluk çağında genetik etkenlere bağlı olarak gelişen otizm, epilepsi ve diğer birçok pediatric nörolojik hastalıkların araştırılmasında ve toplumu bu tip hastalıklar açısında bilgi seviyesini yukarı çekmesi amacıyla kuruldu.

Hedefleri

Ana Çalışma Konuları